JETEX - unikátní protipožární zařízení

Výkon založený na inovativní plynodynamické technologii

Protipožární zařízení založeno na inovativní plynodynamické technologii

Vývojové práce našich specialistů jsou založené na patentované plynodynamické technologii, která nám umožnila vytvořit úplně inovativní a jedinečné hasicí zařízení velmi vysokého výkonu s dvoufázovým rozptýleným proudem.

Na světě prakticky neexistuje žádné technologicky obdobné hasicí zařízení takového typu, srovnatelného s naší unikátní technologií, které by dokázalo tak účinně bojovat s požáry vysoké intenzity na velké ploše.

Modul JETEX lze bez obav pro jeho naprostou univerzálnost použít v řadě různých hasicích systémech. Pracuje také s různými médii, je vhodný k hašení požárů jakékoliv obtížnosti, včetně požárů se zvýšenou radiací, požárů na stavbách i vícepodlažních budovách, u lesních požárů a mnoha dalších.

TECHNOLOGIE

Unikátní hasící systém JETEX

Hasicí systém JETEX je založen na principu plynodynamické tvorby vysokorychlostních jemně rozptýlených dvoufázových proudů hasících kapalin s dalekým dosahem, účinně kombinující a ovlivňujícím řadu mechanismů druhotně působících na ohnisko požáru.

V čem systém JETEX vyniká?

 • Dosah hasící směsi až do vzdálenosti 120 m díky unikátní konstrukci proudnice probíhá zákrok z bezpečné vzdálenosti.
 • Odtržení plamene je zaručeno vysokou rychlostí proudu, která dosahuje až 100 m / s
 • Zamezení přístupu okysličovadla (vzduchu) do zóny hoření
 • Odvod tepla ze zóny hoření
 • Díky rozměrům kapiček v proudu, řádově se pohybujících ve velikosti okolo 150-350 μm, dochází následně k extrémně rychlému odpařování, ve srovnání se stávajícími hasicími systémy.

Výhody plynodynamického systému ve srovnání se stávajícími technologiemi umožňuje:

 • Dodat pracovní kapalině na výstupu proud a rychlost, která je mnohonásobně větší než u stávajících technologií ;
 • Zajistit přívod minimálního nutného množství hasící kapaliny na velké vzdálenosti, prakticky zdvojnásobením délky dostřiku;
 • Zajistit optimální rozptyl kapiček v proudu nebo částic v ohnisku a okolí požáru (velikost ~ 150 - 350 mikronů);
 • Snížit spotřebu hasiva na jednotku plochy požáru na polovinu;
 • Hasit požáry, které je obtížné nebo nemožné uhasit na krátkou vzdálenost;
 • Zkrátit dobu hašení požáru;
 • Snížit způsobené škody použitými prostředky hašení.

VLASTNOSTI

Inovativní vlastnosti

Některé specifikace:

 • Možnost tvoření plynokapalného proudu disperzní struktury;
 • Použití minimálního množství vody;
 • Zrychlené hašení s malým množstvím vody;
 • Delší dostřik vody a pěny;
 • Možnost použití u různých typů CAS;
 • Možnost použití mořské vody pro práci proudnice;
 • Zhotovení proudnice z nerez oceli.
0
0

Autonomní hasící systém kontejnerového typu JETEX vytváří plynokapalný proud s vysokou disperzní strukturou kapiček ve formě vodního proudu i proudu lehké pěny naplněné vzduchem.

Spotřeba vody Do 60 l/s
Úměrnost průtoku pěny Jakákoliv hodnota, kterou může zajistit připojený vodní nosič
Dosah vodního proudu Do 120 m
Dosah proudu při použití střední pěny Do 120 m
Úhel zdvihu / poklesu +65/-5 stupňů
Ovládání proudnice Ruční a dálkové 50 m
Potřebný tlak přívodu vody 1.0-1.3 MPa
Horizontální rotace proudnice 350 stupňů
Pracovní teplota Od -40 do +40°С
Rozměry 20 stopový kontejner
Celková hmotnost 8.000 kg

Certifikáty

Unikátní výkony JETEX

viditelné v níže uvedeném srovnání

Systém JETEX byl použit při hašení ropného skladu ve městě Koyang. Hasební zásah byl velmi složitý a oheň se nedařilo zvládnout všemi na místě dostupnými prostředky. Po nasazení hasícího systému JETEX byl požár uhašen v rekordním čase a nahradil velké množství techniky a osob.

Hašení požáru ropného skladu v Koyangu (Jižní Korea) všemi tradičně dostupnými prostředky

Hašení úniku benzínu pomocí technologie a systému JETEX

Oblast požáru
637
m2
620
Průměr požářiště
28,5
m
28
Počet hasičů
~300
osoba
2
Počet
111
hasičských vozů
1
JETEX
3
vrtulníků
0
Doba hašení
17
hodin
t
2,4
minuty

PŘÍKLAD: Hašení úniku ropných látek

Hmotnostní průtok hasiva – 60 lit/s
Množství benzínu – 20 tun
Plocha – 620 m2
Doba hašení – 2 min 38 sec

Doba
hašení
s použitím
technologie JETEX

Objem nádrže tun ropných produktů 50 000 100 000
Průměr m 60,7 85,3
Plocha m2 3 045 5 715
Doba hašení (1 zařízení JETEX) min 14 28
Doba hašení (2 zařízení JETEX) min 7 14

Spolu s mobilními zařízeními  JETEX  mohou být v podobných objektech, jako jsou sklady ropných produktů, použity stacionární systémy  JETEX  vybavené inteligentními systémy pro ochranu a samočinou detekcii spouštění hašení zdrojů požárů.

POUŽITÍ

Ve většině průmyslových odvětví, ve výrobním i občanském sektoru

Modul JETEX se vyznačuje vysokou mobilitou, odpovídá požadavkům na rychlou přepravu a přistavení, jakož i snadnou instalací a lze jej použít v nejrůznějších podmínkách. Vyrábí se jako sériový kontejner o délce 20 stop, což zaručuje univerzálnost a pohodlné umisťování systému JETEX na mobilní nosiče – automobilové, železniční nebo námořní, stejně tak na stacionární platformy hasicích systémů, a to i v oblastech, kde se na požární bezpečnost uplatňují nejpřísnější požadavky jako jsou ropné rafinerie, tankerové flotily, námořní přístavy, letiště a mnoho dalších.

Výroba a zpracovatelský průmysl

Skladování a manipulace s hořlavými kapalinami

Doprava a doručení

Přístavy, loděnice, mariny

Letiště, letecké společnosti a zóny obsluhy letadel

Armádní a obranný průmysl

Stavebnictví a reality

Тelekomunikační služby a ICT

Sektory služeb

Co opravdu zajišťuje a garantuje?

JETEX minimalizuje poškození ztráty a zničení celkové náklady na požární bezpečnost celkové ztráty

JETEX chrání podniky obchodní pověst image společnosti spolehlivost podniku životní prostředí infrastrukturu

JETEX zachraňuje osoby přírodní zdroje zdroje materiály

JETEX zdokonaluje a zvyšuje technologické vedení pokrok konkurenční výhody provozní spolehlivost

SROVNÁNÍ

Víc jak 10 let neustálého zdokonalování –
abychom zůstali jedničkou v oboru

Parametr Jednotka JETEX ZIKUN TURBO HYDRO JET
Typ proudu Plynně kapalný Sprej
Vzdálenost proudu m 120 100
Účinná vzdálenost m 90-110 50-70
Vzdálenost proudu pěny m 120
Spotřeba vody l/min 3 600 8 000
Rozměr kapky µm 150-350 150-300
Rychlost vypouštění m/s 70-90 30-40
Spotřeba paliva za hod kg 270 1 200 (2*600)
Množství vody na účinnou vzdálenost % (l/min) 40 (1 440) 10 (800)
Výška hašení m 60-70 30
Hladina hluku Db 90 Minimálně 100
Parametr Jednotka JETEX DSTJFT
(DOUBLE-SHOT TURBOJET FIRE TRUCK, China)
Dosah proudu m 120 100
Množství vody dodané na účinnou vzdálenost % Min 75 5-10
Spotřeba vody l/min 3 600 7 800
Spotřeba paliva kg/hod 220 asi 3 000
Možnost použít hasící pěnu Dostupné(do vzdálenosti 120 m) Ne
Bezpečnost Proud je “měkký”,
není horký
Mocný proud
Т=700С
Vliv větru Je možné pracovat proti větru Značný
Hladina hluku Db Max.do 100 Více než 110

VYSOKÁ ÚČINNOST

Hasicí systémy s maximálním výkonem a dosahem

Nejvyšší rozsah dodávky vody a pěny

Otevření/stažení prezentace JETEX ve formátu PDF